Vrácení zboží

Odstoupení spotřebitele od smlouvy (ve lhůtě 14 dnů) Kupující - spotřebitel:

 

Jméno a příjmení, titul: ...........................................................................................................................

Adresa, bydliště:.......................................................................................................................................

Telefon: ..................................................................................................................................................

E-mail: ....................................................................................................................................................

Odstupuje od smlouvy uzavřené s prodávajícím: JK4 you, s.r.o. se sídlem: Chudčická 23, Brno-Žebětín 641 00,

IČ 09633430, jednatel: Ing. Jana Kubásková

 

Číslo faktury: ........................................................................................................................

Číslo objednávky: ...................................................................................................................................

Datum prodeje: .......................................................................................................................................

 

Důvod vrácení zboží (nepovinné):

  • zboží je nefunkční
  • zboží mi nevyhovuje
  • jiný důvod:

 

Zboží prosím zašlete na adresu: JK Fashion, Chudčická 23, Brno - Žebětín 641 00.

Nebo donést na adresu: JK Fashion, Chudčická 23, Brno - Žebětín 641 00.

 

Kupní cena má být vrácena: bezhotovostním převodem na bankovní účet č:  ..................................................................................... .................................................. ..................

 

……………………………………………………………….

Datum a podpis kupujícího – spotřebitele

 

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena převodem finančních prostředků na bankovní účet uvedený v tomto odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

Zpět do obchodu